Přijímací řízení

Co tě čeká, jak se připravit a kde najdeš inspiraci pro své motivační video.

Chceš být týmový podnikatel?

Podej přihlášku na studijní program Inovativní podnikání - Tiimiakatemia Prague®.
Čas máš do 31. března 2024.

Cena za podaní přihlášky je 750 Kč.

PODAT Přihlášku - UIS

Kdo tě bude hodnotit?

V přijímacím řízení do Tiimiakatemia®️ (studijní program Inovativní podnikání) vás hodnotí komise složená nejen z koučů, ale i aktuálních studentů – teamprenerů.  Předsedou komise je garant studijního programu pan Doc. Ing. Ladislav Pilař, Ph.D., MBA. 

Přijímací řízení má 2 kola. Abyste se dostali do 2. kola, potřebujete v prvním kole získat alespoň 17 bodů. 

První kolo

První kolo přijímacího řízení se skládá z motivačního videa a vašeho životopisu. Video musí být nahráno na YouTube. Do univerzitního informačního systému (UIS) pak odevzdáváte jen soubor typu PDF s odkazem na vaše motivační video ve tvaru „Prijmeni_Jmeno_MV“ a soubor s životopisem ve tvaru „Prijmeni_Jmeno_CV“, také ve formě PDF. Tyto 2 soubory odevzdáváte současně s přihláškou. Motivační video, životopis a esej musí být v českém jazyce.

Druhé kolo

Druhá část přijímaček se skládá z osobnostního testu, eseje a interview vedeného formou skupinového dialogu. Druhé kolo se koná v jeden den pouze prezenčně. Je vedeno převážně v českém jazyce, ale vaši schopnost komunikovat v anglickém jazyce si také prozkoušíme. Při komunikaci v anglickém jazyce byste měli prokázat alespoň úroveň B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Cambridge assessment certifikáty nejsou k interview uznávány. Termín druhého kola je stanoven na období od 10. do 14. června 2024. 

Na co se připravit?

1. kolo

Motivační video 

• Ve videu představ svou motivaci, předpoklady, přínosy a silné stránky pro studium v rámci Tiimiakatemia®️

• Celková délka nesmí přesáhnout 2 minuty.
• Video se odevzdává jako odkaz na YouTube.
Max. bodů: 15 
Min. pro přijetí: 7

Životopis 

• Rozsah ani struktura životopisu není pevně stanovena, musí být však napsán v češtině. Měl by minimálně obsahovat informace o studiu, pracovních zkušenostech a dalších aktivitách.

• Forma životopisu je volná. Můžete si vybrat životopis strukturovaný nebo i volně psaný.

Max. bodů: 25 
Min. pro přijetí: 10

2. kolo

Osobnostní test

• Osobnostní test má informativní charakter, zjišťuje silné stránky a předpoklady uchazeče a není nijak bodově ohodnocen.

• Test má individuální časovou náročnost, obvyklá doba vyplnění je 10–20 minut.

Esej 

• Požadavkem je vytvořit souvislý text na zadané téma prokazující nejen znalost českého jazyka, ale zejména schopnost formulovat a předávat své myšlenky.
• Na esej máte 15 minut.Téma eseje získáte na místě.
• Téma eseje získáte na místě.
Max. bodů: 20
Min. pro přijetí: 10

Skupinový dialog

Je vedeno formou skupinového dialogu.
• Probíhá střídavě v českém a anglickém jazyce. 
• Časový rozsah je 60 minut pro celou skupinu uchazečů. 
• Interview přezkoumává:
  • předpoklady ke studiu
  • motivaci
  • splnění požadované jazykové úrovně
  • míry zapojení 
  • společenského přehledu.

Max. bodů: 40
Min. pro přijetí: 20

Chceš být týmový podnikatel?

Nečekej a podej přihlášku na Tiimi ještě dnes. Staň se součástí komunity Teampreneurů, kde tě čeká nejen spousta nových přátel, ale i praktické zkušenosti z reálných projektů.
PODAT Přihlášku - UIS

Náš Ambasador

Elen Kejdová

Zeptej se

Jak už to tak u ambasadorů bývá, i já navazuju a udržuju vztahy jak se zájemnci o studium tak se zákazníky Tiimiakatemia Prague ale taky vystupuji a jednám v nejlepším zájmu této organizace. Zastupuji tento vzdělávací koncept na veletrzích, přednáškách, konferencích i na osobních či pracovních schůzkách.
Máte s námi zájem spolupracovat, přidat se k nám sebo se jen dozvědět více o našem působení?
Neváhej mě kontaktovat